Stacja Lemowo

poniedziałek, 23 sierpnia 2021 - piątek, 27 sierpnia 2021

  • poniedziałek, 23 sierpnia 2021 - piątek, 27 sierpnia 2021
  • poniedziałek, 30 sierpnia 2021 - wtorek, 31 sierpnia 2021
  • czwartek, 2 września 2021 - piątek, 3 września 2021
  • wtorek, 7 września 2021
  • wtorek, 21 września 2021 - czwartek, 23 września 2021
  • sobota, 2 października 2021
  • Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży zaprasza na cykl warsztatów.

Podążając śladami wieszcza przyszłości- Stanisława Lema, zrodził się pomysł interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego dla dzieci. Okiem obcego, kosmity chcemy przyjrzeć się naszej ziemi z dystansem, refleksją i zabawą. To pretekst, który ma inspirować uczestników do kreatywnych działań, rozwijać inwencję twórczą, fantazję, a także stwarzać okazję do pogłębiania relacji z samym sobą oraz z drugim człowiekiem. Chcemy przyjrzeć się naszej rzeczywistości z perspektywy wizji świata/ów wykreowanych przez Lema w „Bajkach Robotów" i opowiadaniach. Przybliżyć młodemu człowiekowi postać autora, którego wyobrażenia urzeczywistniają się w naszej współczesności. Poruszana problematyka to nie tylko wygląd światów i ich mieszkańców, ale przede wszystkim ważne kwestie moralne, etyczne – dotyczące granic dobra i zła, ale co za tym idzie ładu i porządku społecznego. Ładu, który dzisiaj zdaje się tracić trwałe podwaliny wartości zapewniających dotychczasowe funkcjonowanie społeczności. To czas szybkich procesów i przemian. Trwająca pandemia znacznie przyspieszyła procesy technologiczne, m.in. te związane ze zdalnym porozumiewaniem się. Rozluźniła związki emocjonalne, wytworzyła nowe jakości komunikacji pracy i nauki.

Liczymy, że projekt edukacyjno-artystyczny zakorzeniony w duchu Lema, będzie pretekstem do stworzenia kosmicznego azylu, miejsca wspaniałej współpracy i zabawy dla dzieci, które zwłaszcza w tym czasie potrzebują spotkania i miejsca dla ekspresji swoich emocji i pasji. Idąc tym tropem, w wydzielonych grupach, będą odbywały się różne zajęcia i działania z preferencją konkretnego zainteresowania. W ramach grup (orbit) tematycznych najmłodsi będą mieli możliwość uczestnictwa w różnorodnych formach zajęć i aktywności. Będą działania ruchowotaneczne, plastyczne, manualne, filozoficzne, cyrkowe, teatralne i filmowe.

Przy tak ogromnym pakiecie możliwości, zależy nam, by nie pomijać wartości psychologicznej projektu, pozwolić dzieciom na przebywanie wśród rówieśników. Takie działania posiadają nie tylko walor poznawczy, ale podobnie jak inne wydarzenia organizowane przez nasze stowarzyszenie posiadają walor terapeutyczny. W ramach projektu Stacja Lemowo młodzi ludzie będą mogli uczestniczyć w sprecyzowanych grupach zajęciowych: 1. Orbita Teatralna 2. Cyrk z Księżyca 3. Orbita Muzyczna 4. Orbita Plastyczna 5. Orbita Filozoficzna 6. Orbita Technologiczna 7. Orbita Improwizacyjna.

Każda z grup pracować będzie w oparciu o uniwersalne wartości i chęć zdobywania wiedzy, zawarte w twórczości Stanisława Lema. Nadzór nad warsztatami sprawować będą specjaliści z poszczególnych dziedzin, będący jednocześnie pedagogami. Takie rozwiązanie pozwoli na wielopoziomowy dialog i relacje z najmłodszym uczestnikiem, rozwijanie jego zainteresowań, przy olbrzymiej odpowiedzialności za jego rozwój.

Orbita Teatralna
Grupa docelowa: 9-21 lat
Kiedy: 24|25|27 sierpień
W ramach tego warsztatu zapoznamy dzieci z twórczością S. Lema, zwłaszcza z „Bajkami Robotów" i fragmentami opowiadań „Cyberiady” w formie teatralizowanego czytania z dźwiękiem wydobywanym z różnych instrumentów oraz przedmiotów akustycznych przygotowanych na warsztatach plastycznych. Teatralizowane czytanie będzie także dopełniać scenografia w formie wizualizacji scenograficznej z wykorzystaniem prac plastycznych tworzonych równolegle przez dzieci na warsztatach. Inspirując się opowiadaniami Stanisława Lema, będziemy bawić się w teatr. Dzieci stworzą, pod czujnym okiem pedagogów, teatralne etiudy oprawione tańcem i scenografią. Działanie zakończy performatywny pokaz z udziałem dzieci, oparty o opowiadanie Lema okraszony interdyscyplinarnymi rozwiązaniami (teatr, taniec, muzyka i nowe media). Orbitę teatralną uzupełnią więc działania z zakresu tańca i ruchu scenicznego.

Orbita Cyrkowa
Grupa docelowa: 9-13 lat
Kiedy: 23-27 sierpnia, godz. 10.00-13.00
Cykl warsztatów kuglarskich, pozwoli na przyjrzenie się poszczególnym dyscyplinom cyrkowym jako narzędziom wspierającym działania antygrawitacyjne, odrywające od ziemi. Działania te zostaną potraktowane zarówno dosłownie, jak i metaforycznie – jako odrywające od trosk codzienności. Wśród dyscyplin, które poznają uczestnicy, będą: akrobatyka powietrzna, akrobatyka sportowa, pantomima, chodzenie na szczudłach, slackline jazda na monocyklu, żonglerka, kręcenie talerzami, diabolo, flowerstickami i poi.

Orbita Muzyczna
Grupa docelowa: 11-18 lat
Kiedy: 2|3|7 września, godz. 15.30-18.30
Projekt zakłada skomponowanie przez uczestników we współpracy z prowadzącymi dzieła składającego się z krótkich piosenek o tematyce kosmicznej, zainspirowanej twórczością S. Lema, oraz wykonanie ich na żywo lub nagranie i emisja w internecie. Pracę muzyczno-literacką uzupełnią działania plastyczne, które młodym ludziom przybliżą dorobek S. Lema (przygotowanie stylizacji kosmicznej do występu/nagrania, z wykorzystaniem materiałów z recyclingu i upcyklingu).

Orbita Plastyczna
Grupa docelowa: 6-13 lat
Kiedy: 25-27 sierpnia, godz. 10.00-13.00
Cykl warsztatów plastycznych dedykowanych tym, którzy pragną zgłębiać tajniki futurystycznych wizji przy wykorzystaniu sztuk plastycznych. Celem warsztatów jest rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości na otaczający – choć odległy od nas świat. Podczas warsztatów będziemy eksperymentować z materiałem oraz nadamy przedmiotom nowe znaczenie. Stworzymy wielkoformatowe, trójwymiarowe dzieło – nasze wyobrażenie kosmosu. Poznany jedną ze słynnych „Bajek Robotów" i zainspirujemy się nią w zabawie światłem, kolorem i cieniem. Zbudujemy też metaliczne, połyskujące w słońcu maszyny rodem z XXII wieku. Gotowe prace/instalacje staną w ogródku SCKM i wykorzystane zostaną w twórczych zabawach na świeżym powietrzu.

Orbita Filozoficzna
Grupa docelowa: 10-18 lat
Kiedy: 21-23 września
LEMoniady – to takie LeMonady, czyli zbiór galaktyk dzieci, na których będziemy odkrywać lempirycznie/empirycznie prawa wszechświata, reguły rządzące relacjami pomiędzy mieszkańcami tej i innych podobnych im galaktyk. Uczestnicy zbudują interaktywną maszynę myśli, dzięki której będą mogli wzorem badaczy, filozofów odpowiadać na kosmiczne pytania, m.in. o początek wszechświata, kosmiczną ewolucję człowieka, i przeprowadzać eksperymenty dotyczące możliwych perspektyw rozwoju świata i miejsca człowieka w kosmosie. Wykorzystane zostaną zasoby wiedzy zawarte w „Bajkach Robotów” oraz „Opowieści o pilocie Pirxie – Rozprawa”. Zostanie przygotowany warsztat, podczas którego stworzony zostanie projekt człowieka-robota (Pirxoludka). Projekt ten, dla młodych miłośników zagadek kosmologicznych, ma odpowiedzieć m.in. na pytanie o to, jak maszyny i technologia oddziałują na człowieka, i jakie są możliwe scenariusze transformacji świata. Pod koniec warsztatów zostanie przygotowana i wystrzelona na orbitę „Kapsuła Lem”, opracowana w formie zapisu filmowego, zawierająca najważniejsze informacje, zdaniem dzieci i młodzieży, o patronie ich galaktyki, i przesłaniu tkwiącym w twórczości Stanisława Lema.

Orbita Technologiczna
Grupa docelowa: od 15 lat
Kiedy: 27|30|31 sierpnia
Nie można zgłębiać twórczości Stanisława Lema bez zrozumienia maszyny, jak ona działa i jakie daje nam możliwości. W trakcie tych zajęć skupimy się na poznawczym i twórczym używaniu nowych technologii. Opierając się o mikro kamery, sensory ruchu i dźwięku, skupimy się na temacie interaktywności świat – maszyna, a także na opisywaniu go poprzez nowe media w sztuce. A na koniec wejdziemy w dialog ze sztuczną inteligencją.
(Na zajęcia warto przynieść własny sprzęt – laptop, nie jest to jednak wymagane do wzięcia udziału w warsztatach).

Orbita Improwizacyjna
Grupa docelowa: 12-18+ lat (12 osób)
Kiedy: 26|27|30 sierpnia, godz. 17.00-19.30
Warsztaty nastawione na tworzenie kosmicznych melodii opartych na niestandardowych instrumentach oraz w oparciu o wokal.

***
Uczestników wszystkich warsztatów prosimy o zarezerwowanie czasu 2 października 2021, w tym czasie na scenie SCKM odbędzie się streamowany pokaz wielomedialny, w którym wezmą udział uczestnicy warsztatów oraz ich realizacje.

Więcej

https://www.sckm.krakow.pl/stacja-lemowo

662 365 813

setlak.sckm@gmail.com

Udział w Warsztatach jest bezpłatny, obowiązują zapisy

Zamknij Nasz strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i promocyjnych. Możesz wyłączyć tą opcję w ustawieniach prywatności swojej przeglądarki.