Bądź turystą w swoim mieście: czas start!

30 kwietnia 2020

Kampania BĄDŹ TURYSTĄ W SWOIM MIEŚCIE – ZWIEDZAJ KRAKÓW nabiera tempa. Już od dziś lokalni przedsiębiorcy, instytucje, aktywiści, artyści i inni mieszkańcy Krakowa mogą zgłaszać swoje pomysły i inicjatywy do ogłoszonej w ostatni piątek akcji. Jest to inicjatywa oparta na zasadach partycypacji, skierowana do wszystkich mieszkańców Krakowa, której celem jest wsparcie lokalnych przedsiębiorców.

Ogłoszona przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego w ostatni piątek kampania skierowana jest w głównej mierze do lokalnej społeczności, a jej celem jest pobudzenie lokalnej gospodarki i włączenie mieszkańców Krakowa w proces przywracania miastu miana turystycznej stolicy Polski. Kraków w czasie pandemii koronawirusa nie zapomina oczywiście o bezpieczeństwie swoich mieszkańców, dostosowując skalę swojej akcji do aktualnej sytuacji i możliwości wynikających z rządowych regulacji. Obecny stan spraw pozwala jednak wejść projektowi w kolejny etap.

Tym samym już od dziś mieszkańcy Krakowa mogą zgłaszać chęć otrzymania materiałów brandingowych promujących akcję, które będą mogli zamieszczać w prowadzonych przez siebie firmach, instytucjach i lokalach, a także w mediach społecznościowych. Mogą przesyłać także swoje pomysły i czynnie uczestniczyć w akcji. Pomogą im w tym specjalnie wyznaczeni koordynatorzy poszczególnych obszarów. W strukturach Krakowskiego Biura Festiwalowego, które jest operatorem kampanii społeczno-informacyjnej, zostali wyznaczeni koordynatorzy obszarów: muzyka, film, literatura, rękodzieło i rzemiosło, turystyka, działania lokalne (NGO), gastronomia oraz biznes, którzy będą przekazywali podmiotom zainteresowanym zaproszeniem krakowianek i krakowian do skorzystania z ich oferty materiały oraz bieżące komunikaty na temat prowadzonej kampanii.

MATERIAŁY BRANDINGOWE

Każda wiadomość e-mail wyrażająca chęć otrzymania materiałów bez względu na obszar zainteresowania powinna zawierać: 
•    nazwę podmiotu (firma, instytucja, NGO, osoba prywatna);
•    propozycję działania (powinna zawierać nie więcej niż 700 znaków wraz ze spacjami; można także dołączyć link do materiału video oraz zdjęcia: maksymalnie 2 sztuki w formacie jpg o wielkości nie przekraczającej 1 MB każde ze zdjęć – w związku z charakterem kampanii sugerowane jest przygotowanie oferty promocyjnej, zniżki – dotyczy tylko działań płatnych);
•    adres, imię i nazwisko osoby do kontaktu;
•    numer telefonu oraz adres e-mail;
•    zgodę na przetwarzanie danych osobowych (prosimy o wydrukowanie zgody, jej podpisanie i przesłanie skanu lub zdjęcia podpisanej zgody) 

Od 30 kwietnia br. zostały uruchomione dedykowane adresy e-mail, które będą przypisane do konkretnych obszarów projektu:
•    muzyka.badzturysta@biurofestiwalowe.pl
•    film.badzturysta@biurofestiwalowe.pl
•    literatura.badzturysta@biurofestiwalowe.pl
•    rzemioslo.badzturysta@biurofestiwalowe.pl
•    gastronomia.badzturysta@biurofestiwalowe.pl
•    turystyka.badzturysta@biurofestiwalowe.pl
•    ngo.badzturysta@biurofestiwalowe.pl
•    biznes.badzturysta@biurofestiwalowe.pl

Zainteresowane podmioty powinny wybrać właściwy adres e-mail, odpowiadający charakterowi proponowanego działania oraz przesłać zgłoszenie.

UWAGA: Ze względu na prognozowane duże zainteresowanie akcją, uprzejmie prosimy o cierpliwość; koordynatorzy poszczególnych obszarów będą sukcesywnie zapoznawać się ze wszystkimi propozycjami mieszkańców oraz przekazywać materiały promujące akcje. Każda wiadomość zostanie przeanalizowana z należną uwagą.

KANAŁY KOMUNIKACJI

Działania komunikacyjne w ramach projektu BĄDŹ TURYSTĄ W SWOIM MIEŚCIE – ZWIEDZAJ KRAKÓW będzie odbywać się za pomocą dedykowanych kanałów w mediach społecznościowych: w portalu Facebooku na profilu Bądź turystą w swoim mieście – Zwiedzaj Kraków, zaś w portalu Instagram na profilu @badzturysta. Zostaną także wykorzystane istniejące już kanały social media, takie jak Kraków Experience oraz media społecznościowe Miasta Kraków i marek zarządzanych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe.  Zachęcamy lokalnych przedsiębiorców, instytucje, aktywistów, artystów i wszystkich mieszkańców Krakowa do zamieszczania w swoich mediach społecznościowych materiałów, które będą dostępne na wskazanych profilach.

DOŁĄCZ DO AKCJI – POLUB PROFIL NA FACEBOOKU: https://www.facebook.com/badzturysta/
BĄDŹ Z NAMI NA INSTAGRAMIE: https://www.instagram.com/badzturysta/

ZWIEDZAJ KRAKÓW – TRZY OBSZARY KAMPANII SPOŁECZNO-INFORMACYJNEJ

Przypomnijmy, że ogłoszona w piątek 24 kwietnia br. kampania prowadzona pod hasłem BĄDŹ TURYSTĄ W SWOIM MIEŚCIE – ZWIEDZAJ KRAKÓW została podzielona na trzy obszary. Pierwszy z nich – WYDARZENIA OTWARTE to zaproszenie do ponownego odkrywania Krakowa przez jego mieszkańców poprzez uczestnictwo w tematycznych spacerach z obszaru literatury, muzyki, filmu, rzemiosła, rękodzieła, miejsc pamięci, historii Krakowa, które będą prowadzone przez profesjonalnych przewodników, entuzjastów, artystów, aktywistów, literatów. W ramach WYDARZEŃ OTWARTYCH znajdzie się także miejsce na otwarte wydarzenia kulturalne czy społeczne, jak pikniki czy małe koncerty.

Kolejny obszar to WARSZTATY. Do współpracy zaproszone zostaną liczne firmy, instytucje oraz osoby, które prowadzą ciekawe merytorycznie i zróżnicowane tematyką warsztaty. To sposób na uruchomienie lokalnej gospodarki także w obszarze turystyki, a dla samych krakowian także doskonała okazja do poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo w nieszablonowych zajęciach za niewielką opłatą.

Trzecim obszarem są z kolei działania oparte o DZIELENIE SIĘ ZDJĘCIAMI I MATERIAŁAMI VIDEO z warsztatów, spacerów i otwartych imprez publikowanych w mediach społecznościowych z hashtagami #badzturystawswoimmiescie oraz #zwiedzajkrakow. Dzięki temu Kraków poprzez media społecznościowe chce pokazać całemu światu, że aktywnie przygotowuje się na powrót do pełnowymiarowego  funkcjonowania w nowej rzeczywistości.

Zastrzeżenia:
•    Kampania nie jest skierowana do podmiotów prowadzących działalność w zakresie punktów sprzedaży asortymentu erotycznego typu sex-shop, klubów nocnych typu go-go oferujących występy artystyczne w zakresie tańca erotycznego, striptizu, itp., podmiotów prowadzących gry hazardowe bez wymaganego zezwolenia (koncesji), działalności polegającej na handlu dopalaczami i innymi tego typu substancjami pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działającymi na ośrodkowy układ nerwowy w sposób zbliżony do działania substancji psychotropowych i odurzających oraz środków zastępczych nie będących żywnością.
•    Otrzymane materiały brandingowe akcji mogą być wykorzystywane wyłącznie w związku i na potrzeby kampanii BĄDŹ TURYSTĄ W SWOIM MIEŚCIE – ZWIEDZAJ KRAKÓW.

POBIERZ MATERIAŁY PROMOCYJNE: https://www.dropbox.com/sh/bllr781qoufam4g/AAAWK-Sufg6-YZ1gJ89HYzlAa?dl=0

---

TREŚĆ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krakowskie Biuro Festiwalowe, z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków, moich danych osobowych przekazanych przeze mnie w zgłoszeniu tj. w szczególności imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz adresu e-mail, na potrzeby udziału w programie BĄDŹ TURYSTĄ W SWOIM MIEŚCIE - ZWIEDZAJ KRAKÓW, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO).

                            ……………………………………………………….
                                    Podpis

---

Organizatorem programu BĄDŹ TURYSTĄ W SWOIM MIEŚCIE - ZWIEDZAJ KRAKÓW jest Miasto Kraków, a jego operatorem Krakowskie Biuro Festiwalowe we współpracy z Wydziałem Turystyki, Wydziałem Komunikacji Społecznej oraz Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem Twoich danych osobowych jest Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków, gminna instytucja kultury wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 19.
Z administratorem danych osobowych można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres
e-mail: poczta@biurofestiwalowe.pl, pisemnie pod adresem: Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków, telefonicznie: +48 12 354 25 00.
Kierując się dbałością o powierzane nam dane osobowe, wyznaczyliśmy INSPEKTORA OCHRONY DANYCH - Pana Łukasza Gajdeckiego,
z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: rodo@biurofestiwalowe.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków.
Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, której udzielasz nam zgłaszając się do programu BĄDŹ TURYSTĄ W SWOIM MIEŚCIE - ZWIEDZAJ KRAKÓW. Zgoda ta jest całkowicie dobrowolna, jednak pamiętaj, że w przypadku jej niewyrażenia nie będziemy mogli przyjąć Twojego zgłoszenia do programu BĄDŹ TURYSTĄ W SWOIM MIEŚCIE - ZWIEDZAJ KRAKÓW.
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do momentu odwołania przez Ciebie udzielonej zgody. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł odwołać swoją zgodę - w tym celu możesz skontaktować się z nami mailowo: poczta@biurofestiwalowe.pl lub listownie
(na adres Krakowskie Biuro Festiwalowe ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków). Odwołanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych do momentu odwołania zgody.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu realizacji programu BĄDŹ TURYSTĄ W SWOIM MIEŚCIE - ZWIEDZAJ KRAKÓW, którego operatorem jest zespół Krakowskiego Biura Festiwalowego, i Twojego udziału w programie.
Twoje dane mogą być udostępniane przez Administratora jedynie podmiotom upoważnionym z mocy prawa oraz przetwarzającym dane
w naszym imieniu na podstawie zawartych umów powierzenia.
Jednocześnie informujemy, że masz prawo do:
·    dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych i celach ich przetwarzania, a także do uzyskania kopii danych (art. 15 RODO);
·    sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych (art. 16 RODO);
·    bycia zapomnianym to znaczy do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (art. 17 RODO);
·    ograniczenia przetwarzania danych, tzn. wstrzymania operacji na danych lub nieusuwanie danych, stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);
·    tego, abyśmy powiadomili Cię o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania odbiorców danych (art. 19 RODO);
·    przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO), co oznacza, że masz prawo żądać, by Twoje dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
·    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres do korespondencji: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), o ile uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.

Zamknij Nasz strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i promocyjnych. Możesz wyłączyć tą opcję w ustawieniach prywatności swojej przeglądarki.