Teatr Figur Kraków

ul. Sławkowska 14

Te­atr Fi­gur Kraków to nowocze­sny te­atr for­my, którego mi­sją jest kreowanie au­tor­skich spek­takli i wy­darzeń ar­ty­stycz­nych, po­szuki­wania nowych form wy­razu oraz od­naj­dywanie współcze­sno­ści w tra­dycyj­nych tech­nikach lal­ko­wych. W praktyce oznacza to:

  • TEATR CIENI; w zależności od wersji: czarno-biały, kolorowy, mobilny, interaktywny, widowiskowy, metaforyczny, z tancerzami, lalkami, złomem, w oknach, pudełkach, na ekranach, w internecie.
  • RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE. Czego człowiek nie wypowie, to ręce pokażą.
  • NOWOCZESNA EDUKACJA KULTURALNA/TEATRALNA; realizowana na przekór warunkom, finansom, zdrowemu rozsądkowi, decydentom. takie hobby mamy.
  • TEATR W PODRÓŻY; Kaszów, Liszki, Lipsk, Seul, Waszyngton, Choleżyn.
  • PROJEKTY SPOŁECZNE; w wolnej chwili.

Więcej

  • Dzisiaj czynne: brak informacji

teatrfigur.pl

Położenie na mapie

Zamknij Nasz strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i promocyjnych. Możesz wyłączyć tą opcję w ustawieniach prywatności swojej przeglądarki.